Jubileusz 45-lecia twórczości artystycznej Hanny Wietrzny.

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na jubileusz 45-lecia twórczości artystycznej Hanny Wietrzny. Słowo krytyczne o twórczości: prof. Ignacy S. Fiut, opracowanie muzyczne: Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, prowadzenie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska.

 
Hanna Wietrzny – poetka, prozaik, z zawodu aktorka. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, grała m.in.: w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach, Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej. Od 1995 roku jest członkinią Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno – Literackiego i Związku Literatów Polskich oraz Związku Artystów Scen Polskich. Debiutowała we „Współczesności” w 1969 r. Publikowała w „Dekadzie Literackiej”, „Ziemi Kozienickiej”, „Magdalence Literackiej”, „Metaforze”, ”Zielonych Brygadach”, „Kulturze”, „Życiu Literackim”, „Suplemencie”, „Polish Daily News” z Nowego Jorku, w „Poezji dzisiaj”, w „Arkadzie”, w „Prozie, prozie, prozie” i w „Literacie Krakowskim”. Autorka tomików wierszy, opowiadań, sztuk teatralnych.