Janusz M. Paluch – Wczoraj i dziś. Ks. infułat Jerzy Bryła

Ks. Jerzy Bryla_plakat_B1.indd