Słowa prześwietlające mrok. O twórczości literackiej Karola Wojtyły

Wykłady z literatury współczesnej dr Marek Karwala.

Trudno byłoby nie pamiętać o zasługach księży-poetów w wielowiekowych dziejach naszej literatury; nie inaczej działo się też w drugiej połowie minionego stulecia i dzieje obecnie. Nazwiska piszących księży: Jana Twardowskiego, Janusza S. Pasierba, Wacława Oszajcy, Jana Sochonia czy Kazimierza Wójtowicza są dobrze znane miłośnikom poezji. Ważne, ale zarazem osobne ogniwo tego nurtu stanowi twórczość Karola Wojtyły. Wyłania się z niej niełatwy, acz spójny system myślowy i klarowny model wiary, objawiającej się w miłości do drugiego człowieka oraz w chęci spełniania Bożych planów. Ta liryka nie funkcjonuje jako konstrukcja li tylko estetyczna, ale nade wszystko zwraca uwagę jej głębokie zakorzenienie w codziennej egzystencji istoty ludzkiej poszukującej transcendencji.

Wstęp wolny.