Marek Styczyński, Spacery dźwiękowe i słuchanie otoczenia jako wstęp do świadomego słuchania

Spacery dźwiękowe i słuchanie otoczenia jako wstęp do świadomego słuchania

  1. Podstawowe wiadomości z fizjologii słyszenia – dźwięk i cisza. Czy cisza istnieje?
  1. Dźwięki otoczenia – krajobrazy dźwiękowe:
  • – rodzaje dźwięków i ich źródła, krajobraz dźwiękowy, przykłady rozmaitych krajobrazów dźwiękowych,
  • – podstawowe informacje na temat teorii badania dźwięków otoczenia i prezentacja nagrań terenowych z miasta i dzikiej przyrody, zapisy spacerów dźwiękowych – nagrania własne.
  1. Spacer dźwiękowy (soundwalk) – co to jest i jak go praktykować?
  1. Notes dźwiękowy ze spacerów i podróży – dostępny sprzęt, archiwizacja, opracowywanie. Przykłady własne – prezentacja.

Materiały teoretyczne i wydawnictwa dźwiękowe oraz doświadczenia praktyczne pochodzą z autorskiego dorobku dr Anny Nacher i mgr inż. Marka Styczyńskiego.

Więcej:
Anna Nacher, Sto tysięcy miliardów dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundscape, soundwalk, aural safari), „Kultura Współczesna” 3(65)/2010.

Anna Nacher, Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, „Przegląd Kulturoznawczy” 1(7)/2010.

Teksty dostępne na stronie: https://nytuan.wordpress.com/publikacje/

oraz: www.magiccarpathians.com i http://worldflagrecords.blokspot.com

Marek Styczyński – pracownik rządowej agencji ochrony przyrody, etnobotanik i współtwórca Ośrodka Praktyk Bioregionalnych BIOTOP LECHNICA.

Miejsce spotkania: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, I piętro, sala nr 2