Wykład z literatury współczesnej: Człowiek w świecie paradoksów. O Józefie Czapskim

Wykład z literatury współczesnej
dr Marek Karwala
Człowiek w świecie paradoksów. O Józefie Czapskim
Długie, bo niemal stuletnie, życie Józefa Czapskiego było zdeterminowane rozlicznymi paradoksami, spośród których niewątpliwie znaczącym był ten, który sprawił, iż urodzony i zdeklarowany pacyfista wziął udział zarówno w pierwszej, jak i w drugiej wojnie światowej (stało się to inspiracją wielu jego tekstów literackich). Po zwolnieniu z sowieckiej niewoli przemierzył szlak bojowy z gen. Andersem, a tuż po zakończeniu działań bojowych osiadł początkowo w Rzymie, by niebawem przenieść się do Francji. Na niemal pół wieku (do końca życia) związał się z paryską „Kulturą”, której był współzałożycielem. Pozostawił po sobie wspomnienia Na nieludzkiej ziemi, eseje o literaturze Czytając, eseje o sztuce Patrząc, diariusze i wiele pism rozproszonych – czekające nadal na kwerendę, a także znakomite malarstwo.
Wstęp wolny.

18 XII, godz. 18.00