WARSZTATY LITERACKIE – POEZJA, PROZA, DRAMAT (marzec – maj 2014)

WARSZTATY LITERACKIE – POEZJA, PROZA, DRAMAT (marzec – maj 2014)

warsztaty literackie październik 2013

Odczuwasz potrzebę pisania tekstów artystycznych (poezji, prozy)?
Czynisz to już od dawna, lecz nie ujawniasz efektów swej pracy, gdyż nie jesteś pewny/pewna czy są one cokolwiek warte?
Masz wprawdzie rozliczne pomysły, ale też świadomość niedoskonałości warsztatu i chciałbyś/chciałabyś ten stan poprawić?
Myślałeś/myślałaś już wcześniej o skontaktowaniu się z osobami będącymi w podobnej jak Ty sytuacji, ale nie było po temu okazji?
Uważasz, że przydatne mogłyby się dla Ciebie okazać profesjonalne porady…

Wszystko to możesz osiągnąć (niezależnie od tego czy jesteś w wieku szkolnym, studenckim czy już dawno osiągnąłeś/osiągnęłaś dojrzałość), biorąc udział w cyklu WARSZTATÓW LITERACKICH, które będą miały w przeważającej mierze CHARAKTER PRAKTYCZNY.
Wiedza z zakresu poetyki (z elementami teorii literatury) zostanie zaprezentowana w postaci wykładów, zaś uzyskane informacje będą wykorzystywane i weryfikowane podczas samego PISANIA TEKSTÓW ARTYSTYCZNYCH.WARSZTATY I STOPNIA (podstawowe)

Pierwsze spotkanie: 6 marca(czwartek) 2014 r.
I stopień – godz. 19:00 – 21:00

Prowadzący: dr Marek Karwala – literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki
Czas: 20 godzin zegarowych (10 spotkań = 10 czwartków)
Cena: 350 zł

Zapisy: bserwatka@lamelli.com.pl

Zapisu dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefonicznie: 0-12 4221955, 4220814; lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl; Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8:00 – 16:00, w środy 8:00 – 17:30 lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem: warsztaty literackie.