Jednodniowe warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotografii 2014
Serdecznie zapraszamy na serię jedno­dniowych tematycznych warsztatów fotogra­ficznych. Propo­nujemy trzy tematy:

Dzień pierwszy:
Jak pokazywać zdjęcia? O przygo­to­wywaniu zdjęć do druku, technikach prezen­ta­cyjnych
i koncepcjach wysta­wien­niczych.
Termin: ponie­działek 17.luty, 17:00-21:30.
Zajęcia prowadzi Zbyszek Pozarzycki. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Prądzyński, szef Labora­torium Fotografii Profe­sjo­nalnej Finisz Studio.

 • Tradycje prezentacji fotografii.
 • Wybór technik druku. Praca z laboratoriami.
 • Przygotowanie materiału fotograficznego do druku.
 • Techniki prezentacyjne.
 • Współczesne koncepcje wystawiennicze.
 • Wymogi galerii i kolekcjonerów.
 • Rynek sztuki a sprzedaż fotografii.
 • Opisywanie i numerowanie zdjęć.
 • Koncepcja wystawy. Selekcja materiału. Portfolio.
 • Galeria w sieci.

 

Dzień drugi:
Pejzaż fotogra­ficzny. O teorii, historii i praktyce.
Termin: środa 19.luty, 17:00-21:30.
Zajęcia prowadzi Zbyszek Pozarzycki. Gościem specjalnym będzie Michał Sośnicki, fotograf pejzażu.

 • Mistrzowie pejzażu. Klasyka i współczesność.
 • Podstawowa konfiguracja sprzętu.
 • Elementy kompozycji fotograficznej.
 • Praktyka pracy z pejzażem.
 • Tematy, koncepcje, serie. Planowanie zdjęć.
 • O edycji. Pejzaż od negatywu cyfrowego do gotowego zdjęcia.
 • Praca w programie Adobe Lightroom.
 • Korekta prac. Konsultacje indywidualne.

 

Dzień trzeci:
Dla Mam. Warsztaty fotogra­ficzne.
Termin: piątek 21.luty, 17:00-21:30.
Zajęcia prowadzi Zbyszek Pozarzycki.

 • Czym fotografować? Wybór właściwego aparatu i obiektywu.
 • Jak mieć aparat pod kontrolą? Podstawy fotografowania.
 • Jak maksymalnie wykorzystać posiadany sprzęt?
 • Lustrzanki, kompakty i fotografowanie komórkami.
 • Oświetlenie i inne potrzebne akcesoria.
 • Jak nadać zdjęciom charakter? Elementy kompozycji. Ekspresja obrazu.
 • Chcesz zachować zdjęcia na dłużej i dzielić się nimi? Archiwizacja, edycja, prezentacja.
 • Publikacja? Zdjęcia w sieci.
 • Jak to robią inni? Przegląd stylów, pomysłów.
 • Korekta prac. Konsultacje indywidualne.

Więcej o warsz­tatach na stronie Kursu Fotografii Artystycznej.
Informacje i zapisy: 12/4221955 w.18 / teresafeliks(at)lamelli.com.pl