Wieczór literacki Andrzeja Dębkowskiego

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na

wieczór literacki z cyklu Orszak Apollina wieczór Andrzeja Dębkowskiego wiersze z najnowszego tomu: „Do wszystkich niedostępnych brzegów”

recytuje: Autor,

oprawa muzyczna: Barbara Leśniak – wokal, fortepian,

prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta .

 

Andrzej Dębkowski, poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca. Autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej”.

 

ksika

Wieczór autorski Barbary Szczepańskiej „Judyty” pt.: „Wiosenna pora zmyśleń”

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na
wieczór literacki z cyklu „Orszak Apollina”: wieczór autorski Barbary Szczepańskiej „Judyty”
pt.: „Wiosenna pora zmyśleń”. W programie recytacja wierszy i piosenka autorska, przy
fortepianie: Monika Bylica, prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

Wieczór autorski Kazimierza Nowaka pt: „Cogel-mogel”

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cyklu „Orszak Apollina”: wieczór autorski Kazimierza Nowaka pt: „Cogel-mogel”.
Występują: Tomasz Gołębiowski, Edward Wilhelm Jankowski, Katarzyna Łuczkiewicz, Paweł Niedzielski, Michał Orzyłowski, Marta Souczek, Magda Szostak, Anna Maria Tylek, Zespół wokalno-muzyczny „Pora Wiatru”.
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Łuczkiewiczi,  Kazimierz Nowak; opieka artystyczna: Tomasz Gołębiowski; prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.