WYŁONIENIE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po przeanalizowaniu otrzymanych ofert na druk miesięcznika „Kraków” został wyłoniony wykonawca. Jest nim Drukarnia „Kolumb” Krzysztof Jański ul. Budowlana 15, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej na druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (9 kolejnych wydań) o podanych niżej parametrach wydawniczych:

– nakład 2200 egzemplarzy, format A4 (210 x 297 mm), papier (środek): kreda mat LWC, 80 g, papier (okładka): kreda błysk 170 g, objętość: 96 stron + 4 strony okładki, kolorystyka 4+4 (CMYK), oprawa klejona.

Miesięcznik posiada nr ISSN 1733-0459.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt druku, prac introligatorskich (cięcie, falcowanie, klejenie), paczkowania nakładu i dostawy do maksymalnie trzech kolporterów na terenie Krakowa oraz do siedziby redakcji.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto, zastosowanej stawki podatku Vat i kwoty brutto za 1 wydanie miesięcznika.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie z wyłonionym wykonawcą.

Prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 03 lutego 2017 r. drogą mailową pod adres: izanizialek@lamelli.com.pl

Ewentualne zapytania proszę kierować na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod numer 12/422 19 55 (Izabela Niziałek)

WYŁONIENIE WYKONAWCY

Informujemy, że po przeanalizowaniu otrzymanych ofert na druk miesięcznika „Kraków” począwszy od numeru 3/2016, został wyłoniony wykonawca. Jest nim Drukarnia „Kolumb” Krzysztof Jański ul. Budowlana 15,  41-100 Siemianowice Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

 

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej na druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (9 kolejnych wydań) o podanych niżej parametrach wydawniczych:

– nakład 2200 egzemplarzy, format A4 (210 x 297 mm), papier (środek): kreda mat LWC, 80 g, papier (okładka): kreda błysk 170 g, objętość: 96 stron + 4 strony okładki, kolorystyka 4+4 (CMYK), oprawa klejona.

Miesięcznik posiada nr ISSN 1733-0459.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt druku, prac introligatorskich (cięcie, falcowanie, klejenie), paczkowania nakładu i dostawy do maksymalnie trzech kolporterów na terenie Krakowa oraz do siedziby redakcji.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto, zastosowanej stawki podatku Vat i kwoty brutto za 1 wydanie miesięcznika.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie z wyłonionym wykonawcą.

Prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 01 lutego 2016 r. drogą mailową pod adres: izanizialek@lamelli.com.pl

Ewentualne zapytania proszę kierować na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod numer 12/422 19 55 (Izabela Niziałek)

Zaproszenie do dialogu technicznego – zakup sceny

Zaproszenie do dialogu technicznego

 

Zamawiający, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny plenerowej.

 

Dialog techniczny będzie prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i będzie dotyczył opisu przedmiotu zamówienia, wpływu przyjętych rozwiązań na wartość szacunkową zamówienia, terminu realizacji zamówienia.

 

Przewidywane parametry sceny:

 • Wymiar sceny: ok 10 x 12 m
 • Wysokość wieży ok. 8,5 m z wyciągarkami
 • Schody boczne szerokość 2 m – 2 sztuki
 • Schody przednie szerokość 2 m
 • Wzmocnienie wieży – balasty
 • nogi śrubowe
 • Zasłony boczne i tylna
 • Podesty na kolumny z podestów scenicznych („pod focha”)
 • Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, nośność konstrukcji dachu nie mniejsza niż 3,5T netto
 • Punkty podwieszenia nagłośnienia
 • Podesty sceniczne (wing) pod stół monitorowy
 • Nośność – ok. 1 t/m2
 • Możliwość zawieszenie na rampie ok. 1,5 t (reflektory, ewentualnie elementy scenograficzne)

 

Zainteresowane podmioty winny zgłaszać chęć udziału w dialogu technicznym na adres izanizialek@lamelli.com.pl do dnia 26 stycznia 2015 r. Zamawiający planuje przeprowadzić dialog z poszczególnymi podmiotami w terminie do 31 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego, przy planowanej lokalizacji sceny.

WYŁONIENIE WYKONAWCY

Informujemy, że po przeanalizowaniu otrzymanych ofert na druk miesięcznika „Kraków” został wyłoniony wykonawca. Jest nim Drukarnia „TOP Druk” ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

 

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej na druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (10 kolejnych wydań) o podanych niżej parametrach wydawniczych:

– nakład 2200 egzemplarzy, format A4 (210 x 297 mm), papier (środek): kreda mat LWC, 80 g, papier (okładka): kreda błysk 170 g, objętość: 96 stron + 4 strony okładki, kolorystyka 4+4 (CMYK), oprawa klejona.

Miesięcznik posiada nr ISSN 1733-0459.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt druku, prac introligatorskich (cięcie, falcowanie, klejenie), paczkowania nakładu i dostawy do maksymalnie trzech kolporterów na terenie Krakowa oraz do siedziby redakcji.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto, zastosowanej stawki podatku Vat i kwoty brutto za 1 wydanie miesięcznika.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie z wyłonionym wykonawcą.

Prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015 r. drogą mailową pod adres: izanizialek@lamelli.com.pl

Ewentualne zapytania proszę kierować na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod numer 12/422 19 55 (Izabela Niziałek)