HISTORIA WNĘTRZ OD ŚREDNIOWIECZA DO SECESJI – październik 2015

Śródmiejski Ośrodek Kultury
zaprasza na cykl wykładów, które odbywać się będą przy oryginalnych obiektach z epoki w największej w Polsce Galerii Rzemiosła Artystycznego, mieszczącej się w Muzeum Narodowym w Krakowie. W dziesięciu salach pokazano ponad dwa i pół tysiąca eksponatów w układzie chronologicznym, od wczesnego średniowiecza po przełom XIX i XX wieku. Obok najbardziej charakterystycznych przedmiotów, wystawiono zabytki o wyjątkowej wartości artystycznej, będącymi unikatami w skali europejskiej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z charakterem dawnych wnętrz, obserwować przemiany stylów i mód, poznać dawne techniki artystyczne. Piękne przedmioty pełniły różne funkcje, służąc kultowi religijnemu i splendorom świeckim. Mówiły o bogactwie i statusie społecznym właścicieli, były przedmiotem dumy rodowej. Bez nich nie mogło się obejść bogate życie szlachty i mieszczaństwa. Przedmioty te zamawiane u polskich i obcych rzemieślników, bądź sprowadzone z zagranicy, świadczą o potrzebach estetycznych i gustach dawnych Polaków.
Cykl obejmuje 8 godzinnych wykładów. Wszystkie spotkania odbywać się będą w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, w czwartki o godzinie 17.00. (23.04.15 – 18.06.15)

Plan spotkań:

8.10.15    Historia wnętrz epoki średniowiecza
15.10.15  Historia wnętrz epoki renesansu
22.10.15  Historia wnętrz epoki baroku
29.10.15  Historia wnętrz epoki rokoka
5.11.15     Historia wnętrz epoki klasycyzmu
12.11.15   Historia wnętrz epoki biedermeieru
19.11.15   Historia wnętrz epoki historyzmu
26.11.15  Historia wnętrz epoki secesji

Cena – 160 zł (wykłady + wstęp do muzeum)

Miejsce spotkań – Muzeum Narodowe – Gmach Główny, al. 3 maja

Prowadzenie:

Monika Wlezień – historyk sztuki, muzealnik, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, autor wielu projektów edukacyjnych. W latach 2000-2007 kierownik Sekcji Edukacji Muzeum. W MNK prowadziła przez dziesięć lat cykl wykładów „Arcydzieła sztuki”, oraz w latach 2002-2003 sześć edycji “Kursu historii dawnych wnętrz”.
W 2012 roku projekt “HEAD”, którego była kuratorem, został uznany za najlepszy w Polsce projekt edukacyjny skierowany do osób dorosłych, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt nagrodzono w konkursie „EDUinspiracje” objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

DSC_0208_portret_01

 

 

 

 

Zapisy i informacje:

Śródmiejski Ośrodek Kultury

12 422 19 55

monikakozera@lamelli.com.pl