Promocja książki ULISSES

Spotkanie autorskie Marka Wawrzyńskiego i promocja jego najnowszej książki ULISSES. Spotkanie poprowadzi: Janusz Mika (dziennikarz, prozaik).

Powieść Ulisses jest krótszą postmodernistyczną wersję dzieła o takiej samej nazwie napisał polski pisarz Marek Wawrzyński. W nowej książce ukazuje życie nie irlandzkiej stolicy, lecz Krakowa. W utworze jest wiele eksperymentalnych i oryginalnych technik tematyczno-fabularnych. – Rozpocząłem pracę nad swoim «Ulissesem» jeszcze w 2003 r. Od razu postanowiłem, że nie będzie on zbyt obszerny, dlatego w trakcie pracy musiałem wielokrotnie go skracać. Chciałem, żeby mogli go łatwo przeczytać wszyscy, którzy interesują się współczesną prozą intelektualną − powiedział Marek Wawrzyński.

 Marek Wawrzyński – poeta, prozaik, tłumacz. Studiował filologię polską i ukrainoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za tomik „Na marginesach” , wydany w Łucku, otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką „Triumf” im. Mikołaja Gogola za rok 2016. Na Ukrainie ukazała się również jego powieść „Ulisses”, uhonorowana w tym roku Nagrodą im. Pantelejmona Kulisza , przyznawaną przez Międzynarodową Akademię Literacko – Artystyczną Ukrainy. Mieszka w Krakowie.