Poznaj  nowego dzielnicowego. Spotkanie z aspirantem  Grzegorzem  Stachoniem

Poznaj  nowego dzielnicowego. Spotkanie z aspirantem  Grzegorzem  Stachoniem.

Spotkanie  otwarte  dla mieszkańców.