O! literaturze. Poetyka negatywności? O biografii i poezji Juliana Tuwima

O! literaturze

 

Poetyka negatywności? O biografii i poezji Juliana Tuwima  

 

dr Michał Piętniewicz

 

Opowieść o Julianie Tuwimie, jednym z najważniejszych przedstawicieli grupy literackiej Skamander w Dwudziestoleciu Międzywojennym, będzie wtajemniczeniem w ciekawą i zawiłą biografię poety, a także w jego poezję, która, jak zauważył Piotr Matywiecki, stoi po stronie negatywności. Zatem doświadczenia negatywne, depresji, melancholii, egzystencjalnej ciemności, choroby (cierpiał na psychozę wegetatywną, agorafobię,  oraz cyklofrenię), łączyć się będzie z próbą oświetlenia pod tym kątem jego poezji. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak biografia poety wpływała na jego poezję, jak te wymiary przenikały się. Sylwetka poety zostanie również przedstawiona na tle jego wyborów artystycznych, światopoglądowych, filozoficznych oraz politycznych.

 

Michał Piętniewicz – doktor nauk humanistycznych UJ w zakresie literaturoznawstwa. Wydał tomik poetycki  Odpoczynek po niczym ( 2011 Miniatura), zbiór opowiadań Tarnowskie baśnie i mity (Miniatura 2012), tom poetycki Na oścież, (Zeszyty Literackie, 2014). Publikował w m.in.  Arcanach, Arkadii, Nowym czasie, Metaforze, Fragile, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Frondzie, Odrze. Był wyróżniany w konkursach poetyckich.Stypendysta prezydenta miasta Krakowa w dziedzinie literatury w roku 2012. Prowadził zajęcia akademickie z przedmiotów: literatura współczesna i warsztaty krytyczne. Przewodniczący Koła Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie. Uczestnik grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.