MARTA MAKARCZUK, OBRAZY INTYMISTYCZNE

Przez bardzo wiele lat oglądający obrazy, zainteresowani malarstwem – dostrzegli w tym obszarze sztuki wizję otaczającego świata, krajobrazy, portrety. Byli świadkami ukazanego przez artystów tego co znali, co było im bliskie.

Dzieje sztuki stały się więc coraz bardziej nie tylko obrazami rzeczywistości. Stawały się rodzajem pamiętnika twórców, ukazywały ich emocje, wątpliwości, radości i dramaty. Tak jak zmienia się świat i człowiek – tak zmienia się rzeczywistość sztuki.

Sztuka jaką obserwujemy od dziesięcioleci jest nadal znakiem czasów i przeżyć. Stała się jednak nie tylko dziejami olśnienia światem. Stała się zapisem dramatów, nowości, ryzykownego postrzegania świata i ludzi. Stała się obrazem świata i ludzi niejednokrotnie pełnym niepokojów, tragedii, które przynosi czas, pełne nieszczęść okresy historii i życia człowieka.

Każdy malarz poszukując swej wizji otaczającej go rzeczy – bliskości – ukazuje coraz częściej swoją prawdę nie tylko o sobie, ale o dramatach czasów, poszukiwaniu swego miejsca w skomplikowanym świecie.

Jeżeli tak właśnie ukazuję odczytywanie malarstwa Marty Makarczuk – to właśnie dlatego, że Artystka w swej twórczości – ukazuje nam najbardziej przywołany obraz swego postrzegania świata, ludzi, wzruszeń, ale i ciszy i spokoju.

Malarstwo Marty Makarczuk jest więc w mym przekonaniu autoportretem artystki. Jest wizją świata, człowieka, swoistym zapisem przeżyć i wzruszeń. Tak więc patrzymy na emocjonalne w swym wyrazie portrety, na postaci kobiet otoczone przestrzenią, inspirowane światłem, kolorem, ale i aparatem rentgenowskim. Właśnie rentgen jest tu w moim przekonaniu osobliwym poszukiwaniem dramatów ludzkiej cielesności.

Precyzyjne ukazywanie ludzkiego ciała i roli światła stwarza wraz z kolorem i przestrzenią klimat tych obrazów, które stają się metafizycznymi portretami otaczającej nas rzeczywistości.

Podobny charakter mają krajobrazy, które są portretami otaczającego nas świata, ale dzięki znaczeniu światła i interpretacji przestrzeni są być może religijnymi refleksjami. Dzięki takiej interpretacji widzialnego świata, ludzi, przedmiotów, przestrzeni – malarstwo Marty Makarczuk jest w moim przekonaniu autoportretem autorki.

Jest wizją świata i człowieka, która dzięki przestrzeni, światłu, dzięki odważnej interpretacji koloru – staje się zaproszeniem oglądających te obrazy do rozmyślania, a może nawet do modlitwy.

Malarstwo Marty Makarczuk jest też na tle ogromnej różnorodności malarstwa współczesnego, w którym często zmienna moda dominuje nad wartościami – otóż jest to malarstwo pamiętnikiem artystki, która swymi obrazami kieruje nas ku przeżywaniu widzianego świata, życia i ludzi.

Warto pamiętać, że tak było i jest od stuleci w sztuce, która nie zrezygnowała z duchowych wzruszeń i wartości.

Stanisław Rodziński

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Marta Makarczuk (ur.  1980 r.) –  w latach 2001-2006 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego oraz aneks rysunkowy w pracowni prof. Jacka Gaja. W 2007 roku praca dyplomowa została nagrodzona medalem przez TPSP w Dworku Jana Matejki w Krakowie. W 2007 roku laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W latach 2008-2011 pełniła funkcję asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2012 roku  nadano jej stopień doktora w dziedzinie sztuki – plastyka, dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.

 

WERNISAŻ: 27 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17.00

WYSTAWA CZYNNA DO 15 LISTOPADA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.: 11–17
LUB W INNYCH TERMINACH PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ, WSTĘP WOLNY

MINI GALERIA, 31-027 KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 2, I PIĘTRO
12 422 19 55 (19), WWW.GALERIA.LAMELLI.COM.PL, GALERIA@LAMELLI.COM.PL