ks. Józef Wołczański. „Nic dla siebie, wszystko dla Boga i bliźniego” Święty arcybiskup Józef Bilczewski we wspomnieniach.

ks. Józef Wołczański. „Nic dla siebie, wszystko dla Boga i bliźniego” Święty arcybiskup Józef Bilczewski we wspomnieniach.

Życie i działalność św. abp. Józefa Bilczewskiego (1860-1923), profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, znakomitego uczonego i wybitnego pisarza, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego w latach 1900-1923, związane jest z aktualnie istniejącymi trzema jednostkami administracji kościelnej: diecezją bielsko-żywiecką – przez fakt urodzenia w Wilamowicach, archidiecezją krakowską – przez studia i święcenia kapłańskie oraz z archidiecezją lwowską – przez dojrzałe lata życia i misję Pasterza lokalnego Kościoła. Prezentowana książka przynosi niezwykle cenny materiał źródłowy, a mianowicie wspomnienia ludzi – bezpośrednich świadków życia lwowskiego metropolity. Gromadzono je we Lwowie jeszcze przed II wojną światową z myślą o planowanym procesie beatyfikacyjnym, ale nigdy wcześniej nie doczekały się publikacji. Tymczasem stanowią one oryginalne informacje ilustrujące głębokie życie religijne hierarchy, odsłaniają cechy charakteru i temperamentu, ilustrują żarliwy patriotyzm Polaka z epoki zaborów, ale i niepodległej Rzeczpospolitej, przybliżają imponujący rozmach duszpasterski Pasterza na Kresach Wschodnich Ojczyzny, ukazują Jego wrażliwość na ludzką biedę w aspekcie moralnym i materialnym. Publikacja ta stanowi zarazem nieocenione źródło do poznania motywacji, jak również konsekwentnej woli realizacji inicjatyw św. Józefa Bilczewskiego na różnych obszarach aktywności: rozbudowy sieci parafii rzymskokatolickich i budowy przeszło 300 świątyń dla wiernych polskiego pochodzenia zagrożonych utratą tożsamości religijno-narodowej przez ekspansję żywiołu ukraińskiego, propagowania kultu Najświętszej Maryi Panny i Świętych, mecenatu względem stowarzyszeń katolicko-robotniczych oraz ascetyczno-religijnych, dialogu międzyobrządkowego Kościoła łacińskiego, Cerkwi greckokatolickiej i kościoła ormiańsko-katolickiego, pełnej szacunku tolerancji dla społeczności zamieszkujących teren Małopolski Wschodniej: Żydów, Rosjan, Ukraińców, Niemców, itd.