„Krakowska Książka Miesiąca” Ewa Ryżewska-Kulawik: Inny świat.

„Krakowska Książka Miesiąca”

Ewa Ryżewska-KulawikInny świat

Wyd. Antykwa

Na spotkanie z autorką i wręczenie nagrody zapraszamy 9 listopada o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

Prowadzenie: prof. Stanisław Burkot
Wiersze czyta: Jakub Kosiniak

Wiersze z tomiku zatytułowanego Inny świat powstawały przez pół wieku i nie były przeznaczone do druku. Ich autorka nie jest poetką. Pisane do szuflady mają bardzo osobisty charakter, jako zapiski zdarzeń, przemyśleń, impresji.

Te „utwory zebrane” różnią się pod względem formalnym, a także poziomem warsztatowym – co jest widoczną słabością tego zbioru. Ale pisała je zarówno egzaltowana i romantyczna młoda kobieta, jak i doświadczona przez życie matrona. To widać. Ze względu na tę niejednorodność utwory zostały ujęte w otwarte cykle, z których największe to „Inny świat”, rozpoczynający tomik, oraz „Sztambuch”, zawierający wiersze dawne. Umownie można przyjąć, że dzieli je cezura tysiącleci (ale to brzmi!). Oprócz nich w tomiku wyodrębnione zostały cykle tematyczne: „Listki z podróży”, „Lubię przedmioty”, „Refleksy” i „Czytając Biblię”. Zbiór rozpoczyna utwór niejako „uzasadniający” decyzję o druku, a kończą najwcześniejsze zachowane wiersze, opatrzone datami 1965 i 1963. Jest to zatem układ od teraźniejszości ku przeszłości.