Grupa Każdy otwarte warsztaty literackie

Prowadzenie: Aneta Kielan-Pietrzyk