„Czytanie poezji o Krakowie”

„Czytanie poezji o Krakowie” – spotkanie z poetką Ewą Celer.